Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Effect of accumulation of heavy metals in the red fox intestine on the prevalence of its intestinal parasites

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BORKOVCOVÁ, Marie, Vladimír FIŠER, Martina BEDNÁŘOVÁ, Zdeněk HAVLÍČEK, Anna ADÁMKOVÁ, Jiří MLČEK, Tunde JUŘÍKOVÁ, Štefan BALLA a Martin ADÁMEK. Effect of accumulation of heavy metals in the red fox intestine on the prevalence of its intestinal parasites. Animals [online]. 2020, vol. 10, iss. 2 [cit. 2021-07-25]. ISSN 2076-2615. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2076-2615/10/2/343.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International