Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Linking firm characteristics to perceived important social factors for entrepreneurial activity

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ÇERA, Gentjan, Jaroslav BÉLAS, Zóltan RÓZSA a Martin ČEPEL. Linking firm characteristics to perceived important social factors for entrepreneurial activity. Economics and Sociology [online]. 2019, vol. 12, iss. 4, s. 101-115. [cit. 2023-03-31]. ISSN 2071-789X. Dostupné z: https://www.economics-sociology.eu/files/6_853_Cera%20et%20al.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported