Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Assessment of antioxidants by HPLC-MS in grapevine seeds

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SOCHOROVÁ, Lenka, Bořivoj KLEJDUS, Mojmír BAROŇ, Tünde JURÍKOVÁ, Jiří MLČEK, Jiří SOCHOR, Sezai ERCISLI a Muhammed KÜPE. Assessment of antioxidants by HPLC-MS in grapevine seeds. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus [online]. 2019, vol. 18, iss. 6, s. 17-28. [cit. 2022-10-06]. ISSN 1644-0692. Dostupné z: https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/asphc/article/view/1334/880.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International