Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Caseinate-stabilized emulsions of black cumin and tamanu oils: preparation, characterization and antibacterial activity

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
URBÁNKOVÁ, Lucie, Věra KAŠPÁRKOVÁ, Pavlína EGNER, Ondřej RUDOLF a Eva KORÁBKOVÁ. Caseinate-stabilized emulsions of black cumin and tamanu oils: preparation, characterization and antibacterial activity. Polymers [online]. 2019, vol. 11, iss. 12 [cit. 2024-05-30]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2073-4360/11/12/1951.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International