Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Mussel-mimicking sulfobetaine-based copolymer with metal tunable gelation, self-healing and antibacterial capability

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MRLÍK, Miroslav, Mário ŠPÍREK, Jassim AL-KHORI, Ali Abdulrahman AHMAD, Jaroslav MOSNAČEK, Mariam AlAli ALMAADEED a Peter KASÁK. Mussel-mimicking sulfobetaine-based copolymer with metal tunable gelation, self-healing and antibacterial capability. Arabian Journal of Chemistry [online]. 2020, vol. 13, iss. 1, s. 193-204. [cit. 2021-09-19]. ISSN 1878-5352. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535217300679.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International