Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Quantification of similarity relationships according to parameters of day surgery system

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
GAVUROVÁ, Beáta, Viliam KOVÁČ a Jiří BEJTKOVSKÝ. Quantification of similarity relationships according to parameters of day surgery system. International journal of environmental research and public health [online]. 2019, vol. 16, iss. 24 [cit. 2020-02-18]. ISSN 1660-4601. Dostupné z: https://www.mdpi.com/1660-4601/16/24/5048.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International