Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Tin compounds in food-their distribution and determination

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
FIŠERA, Miroslav, Stanislav KRÁČMAR, Helena VELICHOVÁ, Lenka FIŠEROVÁ, Pavla BUREŠOVÁ a Pavel TVRZNÍK. Tin compounds in food-their distribution and determination. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences [online]. 2019, vol. 13, iss. 1, s. 369-377. [cit. 2024-05-20]. ISSN 1338-0230. Dostupné z: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1041.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0