Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

ICT and economic growth: Links and possibilities of engaging

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BILAN, Yuriy, Halyna MISHCHUK, Natalia SAMOLIUK a Olena GRISHNOVA. ICT and economic growth: Links and possibilities of engaging. Intellectual Economics [online]. 2019, vol. 13, iss. 1 [cit. 2020-10-24]. ISSN 1822-8011. Dostupné z: https://www3.mruni.eu/ojs/intellectual-economics/article/view/5066.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International