Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Polyethylene/ethylene vinyl acetate and ethylene octene copolymer/clay nanocomposite films: Different processing conditions and their effect on properties

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MĚŘÍNSKÁ, Dagmar, Alice TESAŘÍKOVÁ a Alena KALENDOVÁ. Polyethylene/ethylene vinyl acetate and ethylene octene copolymer/clay nanocomposite films: Different processing conditions and their effect on properties. Polymer Engineering and Science [online]. 2019, vol. 59, iss. 12, s. 2514-2521. [cit. 2023-03-22]. ISSN 0032-3888. Dostupné z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pen.25250.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články