Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The comparative study of medicinal plants utilization as herbal antibiotics by college students

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
JURÍKOVÁ, Tünde, Ildikó VICZAYOVÁ, Jiří MLČEK, Jiří SOCHOR, Katarína FATRCOVÁ-ŠRAMKOVÁ, Marianna SCHWARZOVÁ a Alžběta HEGEDUSOVÁ. The comparative study of medicinal plants utilization as herbal antibiotics by college students. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences [online]. 2019, vol. 13, iss. 1, s. 735-743. [cit. 2024-06-16]. ISSN 1338-0230. Dostupné z: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1153/1074.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported