Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The effect of reduction of NaCl content on selected parameters during ripening of cheese

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PACHLOVÁ, Vendula, Richard ADÁMEK, Martina BUČKOVÁ, Pavel PLEVA a Kateřina MOUDRÁ. The effect of reduction of NaCl content on selected parameters during ripening of cheese. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences [online]. 2019, vol. 13, iss. 1, s. 695-699. [cit. 2023-05-28]. ISSN 1338-0230. Dostupné z: https://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1086/1067.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported