Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Electrospinning of hyaluronan using polymer coelectrospinning and intermediate solvent

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
VÍTKOVÁ, Lenka, Lenka MUSILOVÁ, Eva ACHBERGEROVÁ, Antonín MINAŘÍK, Petr SMOLKA, Erik WRZECIONKO a Aleš MRÁČEK. Electrospinning of hyaluronan using polymer coelectrospinning and intermediate solvent. Polymers [online]. 2019, vol. 11, iss. 9 [cit. 2021-07-24]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2073-4360/11/9/1517.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International