Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Fat from Tenebrionidae bugs – Sterols content, fatty acid profiles, and cardiovascular risk indexes

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MLČEK, Jiří, Anna ADÁMKOVÁ, Martin ADÁMEK, Marie BORKOVCOVÁ, Martina BEDNÁŘOVÁ a Ivana KNÍŽKOVÁ. Fat from Tenebrionidae bugs – Sterols content, fatty acid profiles, and cardiovascular risk indexes. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences [online]. 2019, vol. 69, iss. 3, s. 247-254. [cit. 2020-10-30]. ISSN 1230-0322. Dostupné z: http://journal.pan.olsztyn.pl/Fat-from-Tenebrionidae-Bugs-Sterols-Fatty-Acids-and-Cardiovascular-Risk-Indexes,109666,0,2.html.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported