Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Important factors which predict entrepreneur's perception in business risk

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ÇERA, Gentjan, Jaroslav BELÁS a Zdeněk STRNAD. Important factors which predict entrepreneur's perception in business risk. Problems and Perspectives in Management [online]. 2019, vol. 17, iss. 2, s. 415-429. [cit. 2021-07-30]. ISSN 1727-7051. Dostupné z: https://businessperspectives.org/problems-and-perspectives-in-management/issue-318/important-factors-which-predict-entrepreneur-s-perception-in-business-risk.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International