Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Effect of thermal treatment on crystallinity of poly(ethylene oxide) electrospun fibers

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
POLÁŠKOVÁ, Martina, Petra PEER, Roman ČERMÁK a Petr PONÍŽIL. Effect of thermal treatment on crystallinity of poly(ethylene oxide) electrospun fibers. Polymers [online]. 2019, vol. 11, iss. 9 [cit. 2024-05-30]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2073-4360/11/9/1384.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International