Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Attitude of University Students toward entrepreneurship environment and toward entrepreneurship propensity in Czech Republic and Slovak Republic–International Comparison

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BÉLAS, Jaroslav, Beáta GAVUROVÁ, Samuel KORONY a Martin CEPEL. Attitude of University Students toward entrepreneurship environment and toward entrepreneurship propensity in Czech Republic and Slovak Republic–International Comparison. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja [online]. 2019, vol. 32, iss. 1, s. 2500-2514. [cit. 2021-01-17]. ISSN 1331-677X. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2019.1615972.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International