Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Progresivní multifokální leukoencefalopatie – Epidemiologie, imunitní odpověď, klinické rozdíly, léčba

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SNOPKOVÁ, Svatava, Petr ŠTOURAČ, Lenka FAŠANEKOVÁ, Matúš MIHALČIN, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Radek SVAČINKA, Pavlína VOLFOVÁ, Petr SNOPEK a Petr HUSA. Progresivní multifokální leukoencefalopatie – Epidemiologie, imunitní odpověď, klinické rozdíly, léčba. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie [online]. 2019, iss. 1, s. 24-31. [cit. 2021-07-24]. ISSN 1210-7913. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/en/journals/epidemiology-microbiology-immunology/2019-1-20/progressive-multifocal-leukoencephalopathy-epidemiology-immune-response-clinical-differences-treatment-112627.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články