TBU Publications
Repository of TBU Publications

Progresivní multifokální leukoencefalopatie – Epidemiologie, imunitní odpověď, klinické rozdíly, léčba

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace článku v časopise:
SNOPKOVÁ, Svatava, Petr ŠTOURAČ, Lenka FAŠANEKOVÁ, Matúš MIHALČIN, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Radek SVAČINKA, Pavlína VOLFOVÁ, Petr SNOPEK a Petr HUSA. Progresivní multifokální leukoencefalopatie – Epidemiologie, imunitní odpověď, klinické rozdíly, léčba. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie [online]. 2019, iss. 1, s. 24-31. [cit. 2024-05-21]. ISSN 1210-7913. Dostupné z: https://www.prolekare.cz/en/journals/epidemiology-microbiology-immunology/2019-1-20/progressive-multifocal-leukoencephalopathy-epidemiology-immune-response-clinical-differences-treatment-112627.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles