Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Antibacterial activity and cytotoxicity of immobilized glucosamine/chondroitin sulfate on polylactic acid films

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KARAKURT, Ilkay, Kadir ÖZALTIN, Daniela VESELÁ, Marián LEHOCKÝ, Petr HUMPOLÍČEK a Miran MOZETIČ. Antibacterial activity and cytotoxicity of immobilized glucosamine/chondroitin sulfate on polylactic acid films. Polymers [online]. 2019, vol. 11, iss. 7 [cit. 2021-07-28]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2073-4360/11/7/1186.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International