Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Online glossary of cyber security

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
BUŘITA, Ladislav. Online glossary of cyber security. In: European Conference on Information Warfare and Security, ECCWS [online]. Coimbra: Curran Associates, Inc., 2019, s. 72-77. [cit. 2021-10-25]. ISSN 2048-8602. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/2261026808?pq-origsite=gscholar.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články