Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Effect of the pigment concentration on the dimensional stability and the melt flow index of polycarbonate

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
JANOŠTÍK, Václav, Michal STANĚK, Vojtěch ŠENKEŘÍK, Petr FLUXA a Lenka HÝLOVÁ. Effect of the pigment concentration on the dimensional stability and the melt flow index of polycarbonate. Manufacturing Technology [online]. 2019, vol. 19, iss. 3, s. 404-408. [cit. 2023-03-23]. ISSN 1213-2489. Dostupné z: https://arl.ujep.cz/arl-ujep/cs/detail-ujep_us_cat-0273415-Effect-of-the-pigment-concentration-on-the-dimensional-stability-and-the-melt-flow-index-of-polycarb/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články