Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Biotechnological preparation of gelatines from chicken feet

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MOKREJŠ, Pavel, Petr MRÁZEK, Robert GÁL a Jana PAVLAČKOVÁ. Biotechnological preparation of gelatines from chicken feet. Polymers [online]. 2019, vol. 11, iss. 6 [cit. 2024-07-22]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2073-4360/11/6/1060.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International