Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Mechanical strength, surface properties, cytocompatibility and antibacterial activity of nano zinc-magnesium silicate/polyetheretherketone biocomposites

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
TANG, Xiaoming, Jian DAI, Hailang SUN, Nabanita SAHA, Petr SÁHA, Deqiang WANG, Qinlin CHENG a Jie WEI. Mechanical strength, surface properties, cytocompatibility and antibacterial activity of nano zinc-magnesium silicate/polyetheretherketone biocomposites. Journal of Nanoscience and Nanotechnology [online]. 2019, vol. 19, iss. 12, s. 7615-7623. [cit. 2021-07-24]. ISSN 1533-4880. Dostupné z: https://www.ingentaconnect.com/content/asp/jnn/2019/00000019/00000012/art00015;jsessionid=g7gpfnp3a18qk.x-ic-live-03.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články