Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Development of an advanced dynamic microindentation system to determine local viscoelastic properties of polymers

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
VAN DORP RAMAKERS, Esther Dorothea Victoria, Thomas HAENEL, Dominik CIONGWA, Bernhard MOEGINGER a Berenika HAUSNEROVÁ. Development of an advanced dynamic microindentation system to determine local viscoelastic properties of polymers. Polymers [online]. 2019, vol. 11, iss. 5 [cit. 2024-06-17]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2073-4360/11/5/833.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International