Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Continuous improvement and organizational practices in service firms: Exploring impact on cost reduction

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KOVAL, Oksana, Stephan NABARESEH, Roland STANKALLA a Felicita CHROMJAKOVÁ. Continuous improvement and organizational practices in service firms: Exploring impact on cost reduction. Serbian Journal of Management [online]. 2019, vol. 14, iss. 1, s. 177-191. [cit. 2024-07-14]. ISSN 1452-4864. Dostupné z: https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1452-4864/2019/1452-48641901177K.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International