Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Corporate stakeholder management

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
DOHNALOVÁ, Zuzana a Bedřich ZIMOLA. Corporate stakeholder management. In: 2nd International Scientific Conference - Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013 [online]. Vilnius: Elsevier Science Bv, 2014, s. 879-886. [cit. 2021-10-18]. ISSN 1877-0428. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813055730.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported