Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Functional properties of muffin as affected by substituing wheat flour with carob powder

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ČERVENKA, Libor, Michaela FRÜHBAUEROVÁ a Helena VELICHOVÁ. Functional properties of muffin as affected by substituing wheat flour with carob powder. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences [online]. 2019, vol. 13, iss. 1, s. 212-217. [cit. 2024-06-14]. ISSN 1338-0230. Dostupné z: https://potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1033.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported