Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Reprocessing of styrene acrylonitrile and the influence of the particle size on tensile properties

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŠENKEŘÍK, Vojtěch, Martin OVSÍK, Martin ŘEZNÍČEK a Václav JANOŠTÍK. Reprocessing of styrene acrylonitrile and the influence of the particle size on tensile properties. MM Science Journal [online]. 2019, iss. March, s. 2823-2826. [cit. 2021-01-22]. ISSN 1803-1269. Dostupné z: https://www.mmscience.eu/journal/issues/march-2019/articles/reprocessing-of-styrene-acrylonitrile-and-the-influence-of-the-particle-size-on-tensile-properties.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články