Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Biogenic amines content in different wine samples

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KANTOR, Attila, Miroslava KAČÁNIOVÁ a Vendula PACHLOVÁ. Biogenic amines content in different wine samples. Journal of Microbiology Biotechnology and Food Sciences. 2015, vol. 4, s. 37-40. ISSN 1338-5178.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International