Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Chitosan/thyme oil systems as affected by stabilizing agent: Physical and antimicrobial properties

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SEDLAŘÍKOVÁ, Jana, Magda JANALÍKOVÁ, Ondřej RUDOLF, Jana PAVLAČKOVÁ, Pavlína EGNER, Petra PEER, Vendula VARAĎOVÁ a Jiří KREJČÍ. Chitosan/thyme oil systems as affected by stabilizing agent: Physical and antimicrobial properties. Coatings [online]. 2019, vol. 9, iss. 3 [cit. 2024-06-25]. ISSN 2079-6412. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2079-6412/9/3/165.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International