Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Enhancing the organizational citizenship behavior for the environment: the roles of green training and organizational culture

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
PHAM, Than Nhat, Quyen Phu Thi PHAN, Zuzana TUČKOVÁ, Thi Nga VO a Lien H. L. NGUYEN. Enhancing the organizational citizenship behavior for the environment: the roles of green training and organizational culture. Management & Marketing-Challenges for the Knowledge Society [online]. 2018, vol. 13, iss. 4, s. 1174-1189. [cit. 2024-06-20]. ISSN 1842-0206. Dostupné z: https://content.sciendo.com/view/journals/mmcks/13/4/article-p1174.xml.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported