Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Promotion as a variable of HR marketing in selected corporations in the Czech Republic in the context of digitization

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BEJTKOVSKÝ, Jiří. Promotion as a variable of HR marketing in selected corporations in the Czech Republic in the context of digitization. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2018, vol. 66, iss. 6, s. 1393-1405. [cit. 2024-05-18]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://acta.mendelu.cz/66/6/1393/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International