Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Monitoring of bioactive compounds of tomato cultivars as affected by mulching film

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
VALŠÍKOVÁ, Magdaléna, Jiří MLČEK, Lukáš SNOPEK, Marián REHUŠ, Soňa ŠKROVÁNKOVÁ, Tünde JURÍKOVÁ, Daniela SUMCZYNSKI a Oleg PAULEN. Monitoring of bioactive compounds of tomato cultivars as affected by mulching film. Scientia Agriculturae Bohemica. 2018, vol. 49, iss. 4, s. 267-273. ISSN 1211-3174.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported