Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Synthesis and characterization of a bioartificial polymeric system with potential antibacterial activity: Chitosan-polyvinyl alcohol-ampicillin

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BERNAL BALLÉN, Andrés, Jorge Andrés LÓPEZ GARCÍA, Martha Andrea MERCHÁN-MERCHÁN a Marián LEHOCKÝ. Synthesis and characterization of a bioartificial polymeric system with potential antibacterial activity: Chitosan-polyvinyl alcohol-ampicillin. Molecules [online]. 2018, vol. 23, iss. 12 [cit. 2020-08-13]. ISSN 1420-3049. Dostupné z: https://www.mdpi.com/1420-3049/23/12/3109.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International