Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Beyond cost saving. Other factor consideration in online purchases of used electronic goods: a conjoint analysis approach

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KWARTENG, Michael Adu, Michal PILÍK a Eva JUŘIČKOVÁ. Beyond cost saving. Other factor consideration in online purchases of used electronic goods: a conjoint analysis approach. Management & Marketing-Challenges for the Knowledge Society [online]. 2018, vol. 13, iss. 3, s. 1051-1063. [cit. 2021-01-25]. ISSN 1842-0206. Dostupné z: https://content.sciendo.com/view/journals/mmcks/13/3/article-p1051.xml.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported