Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Informační podpora řízení inovací v malých a středních podnicích

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MOLNÁR, Zdeněk a Petr BERNAT. Informační podpora řízení inovací v malých a středních podnicích. E a M: Ekonomie a Management [online]. 2007, vol. 10, iss. 1, s. 55-67. [cit. 2024-02-28]. ISSN 1212-3609. Dostupné z: http://www.ekonomie-management.cz/en/archiv/search/detail/155-informacni-podpora-rizeni-inovaci-v-malych-a-strednich-podnicich/.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International