Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The electrical, mechanical and surface properties of thermoplastic polyester elastomer modified by electron beta radiation

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MAŇAS, David, Aleš MIZERA, Milan NAVRÁTIL, Miroslav MAŇAS, Martin OVSÍK, Stanislav SEHNÁLEK a Pavel STOKLÁSEK. The electrical, mechanical and surface properties of thermoplastic polyester elastomer modified by electron beta radiation. Polymers [online]. 2018, vol. 10, iss. 10 [cit. 2024-06-19]. ISSN 2073-4360. Dostupné z: https://www.mdpi.com/2073-4360/10/10/1057.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International