Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Relationship between market orientation and business performance in Czech and German high-tech firms

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
JANGL, Patrik. Relationship between market orientation and business performance in Czech and German high-tech firms. Market-Trziste [online]. 2015, vol. 27, iss. 2, s. 153-170. [cit. 2024-06-23]. ISSN 0353-4790. Dostupné z: https://hrcak.srce.hr/151319.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International