Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Syntetické a analytické slovesné formy pro vyjádření přítomnosti a minulosti v angličtině, němčině a češtině

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
MASÁR MACHOVÁ, Dagmar, Petra CHARVÁTOVÁ a Petra BAČUVČÍKOVÁ. Syntetické a analytické slovesné formy pro vyjádření přítomnosti a minulosti v angličtině, němčině a češtině. Colloquium: New Philologies [online]. 2017, vol. 2, iss. 3, s. 1-14. [cit. 2023-03-30]. ISSN 2520-3355. Dostupné z: http://colloquium.aau.at/index.php/Colloquium/article/view/47.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International