TBU Publications
Repository of TBU Publications

Syntetické a analytické slovesné formy pro vyjádření přítomnosti a minulosti v angličtině, němčině a češtině

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Syntetické a analytické slovesné formy pro vyjádření přítomnosti a minulosti v angličtině, němčině a češtině cs
dc.title Synthetic and analytic present and past verb forms in English, German and Czech en
dc.contributor.author Masár Machová, Dagmar
dc.contributor.author Charvátová, Petra
dc.contributor.author Bačuvčíková, Petra
dc.relation.ispartof Colloquium: New Philologies
dc.identifier.issn 2520-3355 Scopus Sources, Sherpa/RoMEO, JCR
dc.date.issued 2017-12-29
utb.relation.volume 2
utb.relation.issue 3
dc.citation.spage 1
dc.citation.epage 14
dc.type article
dc.language.iso en
dc.publisher Colloquium - New Philologies
dc.identifier.doi 10.23963/cnp.2017.2.2.1
dc.relation.uri http://colloquium.aau.at/index.php/Colloquium/article/view/47
dc.subject čas cs
dc.subject aspekt cs
dc.subject perfekt cs
dc.subject preteritum cs
dc.subject pluperfekt cs
dc.subject tense en
dc.subject aspect en
dc.subject perfect en
dc.subject preterite en
dc.subject preterite perfect en
dc.description.abstract Práce porovnává tři jazyky - angličtinu, němčinu a češtinu - z hlediska verbálních podkategorií, které označují současné a minulé děje a stavy. Článek ukazuje, že všechny tři jazyky používají dva časy - přítomný a préteritum, které mohou být vyjádřeny buď synteticky (angličtina, němčina) nebo analyticky (čeština). Článek se dále zabývá problematikou gramatického aspektu. Porovnává angličtinu, která má perfektivní a progresivní aspekt, s němčinou, která umí vyjádřit perfektivní aspekt, a češtinu, která také vyjadřuje perfektivní aspekt gramaticky - tento je často označováno jako slovanské perfektum. Někteří autoři, např. Karlík a Migdalski (2017), ale slovanské perfektum nepovažují za plnohodnotnou gramatickou kategorii. cs
dc.description.abstract The paper compares three languages – English, German, and Czech in terms of the verbal subcategories that denote present and past states and actions. It shows that all three languages use precisely two tenses – present and preterite, and they can be expressed either synthetically (English, German) or analytically (Czech). Furthermore, the paper studies the issue of grammatical aspect, comparing English, which has perfect and progressive aspect, with German, which has perfect aspect, and Czech, which also expresses perfect aspect grammatically – this is frequently labelled as Slavic perfect. This structure in Czech is, however, not regarded as a purely grammaticalized category of aspect by many scholars, such as Karlík and Migdalski (2017). en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1008192
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/17:63516788!RIV18-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43876805
utb.source j-crossref
dc.date.accessioned 2018-10-03T11:13:01Z
dc.date.available 2018-10-03T11:13:01Z
dc.rights Attribution 4.0 International
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.access openAccess
utb.contributor.internalauthor Masár Machová, Dagmar
utb.contributor.internalauthor Bačuvčíková, Petra
utb.fulltext.affiliation Dagmar Masár Machová ∗ , Petra Charvátová ∗∗ , Petra Bačuvčíková ∗∗∗ ∗ Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic ∗∗ Palacký University Olomouc, Czech Republic ∗∗∗ Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references Clancy, Steven. 2010. The Chain of Being and Having in Slavic. Amsterdam: John Benjamins. Comrie, Bernard. 1976. Aspect. Cambridge: Cambridge University. Comrie, Bernard. 1985. Tense. Cambridge: Cambridge University. Comrie, Bernard. 1989. Language Universals and Linguistic Typology. Second Edition. Oxford: Blackwell. Duden – Die Grammatik: Unentbehrlich für richtiges Deutsch: Band 4. 2009. Mannheim: Duden-verlag. Engel, Ulrich. 1996. Deutsche Grammatik. Heidelberg: Julius Groos Verlag. Finck, Franz Nikolaus. 1910. Die Haupttypen des Sprachbaus. Leipzig: B.G. Teubner. Helbig, Gerhard, and Joachim Buscha. 2001. Deutsche Grammatik. Berlin: Langescheidt. Hewson, John, and Vit Bubenik. Tense and Aspect in Indo-European Languages. Amsterdam: John Benjamins. Karlík, Petr, and Krzysztof Migdalski. (2017). “Préteritum.” In Nový encyklopedický slovník češtiny online. Accessed September 26, 2017. https://www.czechency.org/slovnik/PRÉTERITUM Komárek, Miroslav, and Jan Kořenský. 1986. Mluvnice češtiny 2. Tvarosloví. Prague: Academia. Machová, Dagmar. 2015. “Polyfunctionality and the Ongoing History of English Modals.” Ph.D. diss., Palacký University. Nübler, Norbert. 2017. “Způsob slovesného děje.” In Nový encyklopedický slovník češtiny online. Accessed September 26, 2017. https://www.czechency.org/slovnik/ZPŮSOB SLOVESNÉHO DĚJE Roelcke, Thorsten. 1997. Sprachtypologie des Deutschen. Berlin / New York: De Gruyter. Sapir, Edward. 1921. Language: An Introduction to the Study of Speech. New York: Harcourt, Brace and Company. Accessed September 26, 2017. http://www.bartleby.com/186/ Skalička, Vladimír. 1951. Typ češtiny. Prague: Slovanské nakladatelství. Skalička, Vladimír. 1966. “Ein “typologisches Konstrukt”.” Travaux linguistiques de Prague 2: 157-164. Štícha, František, Milada Hirschová, and Susan Kresin. 2017. “Slovesný čas.” In Nový encyklopedický slovník češtiny online. Accessed September 26, 2017. http://www.czechency.org/slovnik/SLOVESNÝ ČAS Vachek, Josef. 1961. “Some less familiar aspects of the analytical trend of English.” Brno Studies in English 3: 9-78.
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record

Attribution 4.0 International Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution 4.0 International