Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Surviving the business in the long run: a study of family oriented SMEs in developing economies

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
KURUPPUGE, Ravindra Hewa a Aleš GREGAR. Surviving the business in the long run: a study of family oriented SMEs in developing economies. In: CBU International Conference Proceedings 2017: Innovations in Science and Education [online]. Prague: Central Bohemia University, 2017, s. 168-171. [cit. 2024-05-29]. ISSN 1805-997X. Dostupné z: http://ojs.journals.cz/index.php/CBUIC/article/view/919.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported