Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Piezoresponse, mechanical, and electrical characteristics of synthetic spider silk nanofibers

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
SHEHATA, Nader, Ishac KANDAS, Ibrahim HASSOUNAH, Patrik SOBOLČIAK, Igor KRUPA, Miroslav MRLÍK, Anton POPELKA, Jesse STEADMAN a Randolph LEWIS. Piezoresponse, mechanical, and electrical characteristics of synthetic spider silk nanofibers. Nanomaterials [online]. 2018, vol. 8, iss. 8 [cit. 2023-06-06]. ISSN 2079-4991. Dostupné z: http://www.mdpi.com/2079-4991/8/8/585.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 4.0 International