Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The use of lean methods in central eastern European countries: The case of Czech and Slovak Republic

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
RAJNOHA, Rastislav, Ján DOBROVIČ a Kateřina GÁLOVÁ. The use of lean methods in central eastern European countries: The case of Czech and Slovak Republic. Economics and Sociology [online]. 2018, vol. 11, iss. 2, s. 320-333. [cit. 2023-02-07]. ISSN 2071-789X. Dostupné z: https://search.proquest.com/docview/2065276749?pq-origsite=gscholar.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported