Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Integration in kindergarten: yes or no? (teachers' and parents' views)

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v konferenčním sborníku:
VAŠÍKOVÁ, Jana. Integration in kindergarten: yes or no? (teachers' and parents' views). In: International Conference on Education and Educational Psychology (8th ICEEPSY) [online]. Porto: Future Academy, 2017, s. 795-801. [cit. 2024-02-22]. ISSN 2357-1330. Dostupné z: https://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/FullTextICEEPSY2017VolumeXXXIP076.pdf.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial 4.0 International