Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The effect of selenium application on plant health indicators of garden pea (Pisum Sativum L.) varieties

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
ŽITNÁ, Marcela, Tünde JURÍKOVÁ, Alžběta HEGEDŰSOVÁ, Marcel GOLIAN, Jiří MLČEK a Pavel RYANT. The effect of selenium application on plant health indicators of garden pea (Pisum Sativum L.) varieties. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2018, vol. 66, iss. 2, s. 399-405. [cit. 2024-05-23]. ISSN 1211-8516. Dostupné z: 10.11118/actaun201866020399.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International