Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

The three processes of phase II–I transformation of isotactic polybutene-1

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KASZONYIOVÁ, Martina a František RYBNIKÁŘ. The three processes of phase II–I transformation of isotactic polybutene-1. Journal of Macromolecular Science, Part B: Physics [online]. 2018, vol. 57, iss. 4, s. 278-286. [cit. 2022-12-01]. ISSN 0022-2348. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00222348.2018.1459131.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články