Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Social component in sustainable management of land resources

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BILAN, Yuriy, Mykola ZOS-KIOR, Vitalii NITSENKO, Uladzimir SINELNIKAU a Valerii ILIN. Social component in sustainable management of land resources. Journal of Security and Sustainability Issues [online]. 2017, vol. 7, iss. 2, s. 107-120. [cit. 2024-06-18]. ISSN 2029-7017. Dostupné z: https://jssidoi.org/jssi/papers/papers/view/269.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 Unported Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 Unported