Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Adult part-time students´ self-regulated learning

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   


Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
KALENDA, Jan a Soňa VÁVROVÁ. Adult part-time students´ self-regulated learning. Turkish Online Journal of Educational Technology. 2017, iss. October Special Issue INTE, s. 199-214. ISSN 2146-7242.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články