Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Physico-chemical study of flavonoids from different matureness corn silk material

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
LI, Peng, Lubomír LAPČÍK, Barbora LAPČÍKOVÁ a Sergii KALYTCHUK. Physico-chemical study of flavonoids from different matureness corn silk material. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences [online]. 2018, vol. 12, iss. 1, s. 347-354. [cit. 2023-03-23]. ISSN 1338-0230. Dostupné z: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/869.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 International