Publikace UTB
Repozitář publikační činnosti UTB

Biogenic amines degradation by microorganisms isolated from cheese

Repozitář DSpace/Manakin


Find Full text Export to RefWorks
   

 

Soubory tohoto záznamu

Citace ČSN ISO 690:2011

Citace článku v časopise:
BUTOR, Irena, Hana PIŠTĚKOVÁ, Khatantuul PUREVDORJ, Petra JANČOVÁ, František BUŇKA a Leona BUŇKOVÁ. Biogenic amines degradation by microorganisms isolated from cheese. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences [online]. 2017, vol. 11, iss. 1, s. 302-308. [cit. 2021-07-24]. ISSN 1338-0230. Dostupné z: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/736.

Tyto citace vytvořil software a mohou obsahovat chyby. Pro ověření přesnosti si nastudujte příslušnou citační normu nebo příručku.

Související články

Attribution 3.0 International Kromě případů, kde je uvedeno jinak, licence tohoto záznamu je Attribution 3.0 International